Wakacyjny klimat – kreatywny Senior

Wakacyjny klimat – kreatywny Senior

Wakacyjny klimat – kreatywny Senior

W Senior Care pomiędzy treningami funkcji poznawczych, systematycznie zajmujemy się usprawnianiem funkcji psychomotorycznych naszych Podopiecznych.
Mówiąc „motoryka” – mamy na myśli ogólną sprawność fizyczną człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem.
„Motoryka mała” to zaś termin obejmujący wszystko to, co związane jest z precyzyjnymi ruchami rąk i palców. Grafomotoryka ma na celu doskonalenie posiadanych już sprawności manualnych… To dzięki systematycznym ruchom dłoni i palców (jak choćby przy tworzeniu naszych pięknych prac) codzienne aktywności nie będą sprawiać naszym najstarszym domownikom najmniejszych trudności.

Ponieważ lato powolutku odchodzi, uruchomiliśmy pokłady naszej wyobraźnina i na ostatnich zajęciach powstały unikatowe trójwymiarowe „kartki znad morza”. Indywidualne kompozycje naszych Seniorów jeszcze długo będą przypominać nam ten radosny czas…