Jakie korzyści i efekty przynosi arteterapia:
  • pomaga uwolnić i odreagować nagromadzone emocje,
  • zmniejsza poziom napięcia,
  • wzmacnia poczucie bezpieczeństwa,
  • zwiększa poziom samowiedzy i akceptacji samego siebie,
  • pomaga zrozumieć motywy własnych działań i zachowań,
  • ułatwia komunikację niewerbalną
  • uaktywnia ekspresję i spontaniczność