Aktywny i zdrowy Senior

Aktywny i zdrowy Senior

Aktywny i zdrowy Senior

W ramach zadania publicznego „Aktywny i zdrowy Senior” Seniorzy z powiatu biłgorajskiego skorzystali z zajęć psychoedukacyjnych.
Zajęcia o tematyce pro-senioralnej składały się z dwóch część:

  • części wykładowej
  • części praktycznej

Kompetencje Społeczne

Na zajęciach omówione zostały Kompetencje Społeczne czyli Umiejętności Interpersonalne jakże ważne w okresie późnej dorosłości… a cała uwaga została skupiona na temacie radzenia sobie w kontaktach międzyludzkich i umiejętnościach nawiązywania więzi. Drugi panel stanowiły Techniki Zapamiętywania, trzeci zaś Treningi Pamięci. Seniorom przybliżone zostały rodzaje oraz techniki efektywnych treningów pamięci a także przeprowadzono w praktyce trening umiejętności społecznych zawarty w kartach pracy łączących ze sobą wszystkie trzy omawiane panele. Tego typu zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych Seniorów.