Biblioterapia

Jest formą leczenia lub rodzajem terapeutycznego wsparcia poprzez literaturę. Wykorzystywanie jej wartości zmniejsza stres, pomaga uzyskać wsparcie psychiczne, a także wyeliminować poczucie osamotnienia czy wykluczenia. Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek oraz czasopism w celu regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka.

Biblioterapia opiera się na interakcji, jaka zachodzi pomiędzy uczestnikiem zajęć a dziełem, naturalnie pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty. Wykorzystuje się zwłaszcza literaturę, która prezentuje nie tylko problemy, ale i schematy rozwiązań, a także umożliwiają wgląd w samego siebie. Terapia polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych pod kątem potrzeb uczestników zajęć książek i późniejszym omówieniu danego fragmentu. 

Oddziaływania biblioterapii można podzielić na:
  • terapeutyczno-rehabilitacyjne, ponieważ udziela psychicznego wsparcia, pomaga redukować stres, lęk i napięcie. Wzmacnia wiarę w siebie i swoje możliwości. Pomaga pokonać poczucie niezrozumienia, osamotnienia bądź izolacji społecznej,
  • dydaktyczno-wychowawcze, gdyż skłania do przemyśleń i autorefleksji, kształtuje postawy moralne, rozbudza wyobraźnię, wspiera procesy poznawcze,
  • profilaktyczne, ponieważ pozwala na wartościowe spędzanie wolnego czasu, wspiera budowanie pozytywnego obrazu świata i siebie, pogłębia wrażliwość, rozwija wyobraźnię. Biblioterapia pełni też funkcję relaksacyjną. Pomaga zmniejszać stres związany z chorobą czy zrozumieć swoje przeżycia.  

Czytanie to nie tylko przygoda i podróż w nieznane krainy, ale również szereg korzyści. Lektura wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, a także poprawia koncentrację. To jednak nie wszystko – książki są jedną ze sprawdzonych i z sukcesem stosowanych metod terapii dorosłych – w tym również osób starszych. Seniorzy uczestniczący w zajęciach z książkami, często pracują na tekstach, które znają. Przyczynia się to do poprawy pamięci, co w przypadku demencji jest niezwykle ważne.