Działalność charytatywna Seniorów

Działalność charytatywna Seniorów

Działalność charytatywna Seniorów „Bo dając coś drugiemu, czynisz dobo sobie samemu.”

Przejście na emeryturę stanowi nowy etap w życiu każdego człowieka. Z jednej strony jest to czas na zasłużony odpoczynek po długich latach aktywności zawodowej. Z drugiej zaś nadmierna ilość
Czytaj więcej