Motoryka Mała w Senior Care

Motoryka Mała w Senior Care

Motoryka Mała w Senior Care – wsparcie dla seniora

Warunkiem niezależnego, prawidłowego funkcjonowania każdego Seniora to przede wszystkim sprawne i wydolne ręce. Stanowią one łącznik ze światem zewnętrznym. To dzięki naszym rękom wykonujemy mogłoby się wydawać proste czynności ale jak

Czytaj więcej