Światowy Dzień zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień zdrowia Psychicznego

10-tego października obchodziliśmy bardzo ważny dzień, mianowicie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został On zainicjowany w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru… Za główne cele przyjęto upowszechnianie polityki zdrowia psychicznego oraz zwiększanie społecznej świadomości poprzez edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych a także wspieranie walki ze stygmatyzacją społeczną. Niestety w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne.
Z punktu widzenia psychologa pracującego z osobami w wieku podeszłym, dbanie o zdrowie psychiczne Seniorów jest równie ważne, jak regularne wizyty kontrolne u lekarza rodzinnego. Społeczna stygmatyzacja chorób psychicznych sprawia, że ludzie niechętnie szukają pomocy a to prowadzi do poważnych problemów. Musimy pamiętać, że osoby starsze są szczególnie narażone na samotność i izolację społeczną.

Najczęstsze zaburzenie psychiczne u Seniorów w wieku 60 lat i starszych.

Pogarszający się stan zdrowia, problemy zawodowe, finansowe (związane z niską emeryturą), brak aktywności zawodowej, utrata bliskiej osoby, trudności w wykonywaniu codziennych czynności mogą pogorszyć nastrój a nawet doprowadzić do depresji. Niestety jest to najczęstsze zaburzenie psychiczne u Seniorów w wieku 60 lat i starszych. Dotyka ono szczególnie osoby samotne, odizolowane i niesamodzielne. Ta grupa wiekowa jest szczególnie narażona na zgubne skutki marginalizacji ze względu na podeszły wiek.

Upośledzenie funkcji poznawczych i niepełnosprawność skutecznie uniemożliwia socjalizację. Każdy z nas przeżywał w swoim życiu stany obniżonego samopoczucia z powodu nadmiaru obowiązków, nie radzenia sobie z problemami rodzinnymi czy zawodowymi. Ważne jest aby w takich sytuacjach umieć zadbać o nasze zdrowie psychiczne. Nie załamywać się, znaleźć czas na relaks, aktywny wypoczynek, ale również czas na rozmowę, kontakt z druga osobą. Osoby, które cierpią na choroby psychiczne, muszą zdawać sobie sprawę, że ich problemy nie są powodem do wstydu. Są to schorzenia, jak każde inne – również wymagają odpowiedniego leczenia.

Szukanie pomocy to nie wstyd a forma dbania o samego siebie i swoje zdrowie. O tym samym musi pamiętać całe społeczeństwo.