Rehabilitacja funkcji poznawczych w Senior Care

Rehabilitacja funkcji poznawczych w Senior Care

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Funkcjonowanie w wieku późnej dorosłości przynosi ograniczenia zarówno natury fizycznej jak i psychicznej. Na narastające zmiany inwolucyjne nakładają się również schorzenia pogarszające sprawność intelektualną oraz motoryczną… Osoby starsze wymagają postępowania rehabilitacyjnego, nie tylko z powodu choroby, ale także w celu utrzymania samodzielności i niezależności. Rehabilitacja funkcji poznawczych ma kluczowe znaczenie dla odzyskania sprawności podopiecznego lub podtrzymywania bieżącego poziomu jego funkcjonowania.
Zalecana jest w sytuacji udaru lub urazu mózgu czy chorób neurodegeneracyjnych.

Ćwiczenia funkcji poznawczych

Ćwiczenie funkcji poznawczych ma również charakter profilaktyczny. Służy osobom w podeszłym wieku, które z powodu starzenia się mózgu zaobserwowały u siebie spadek sprawności w tym zakresie. Regularne stawianie wyzwań umysłowi może opóźnić rozwój otępienia. Jak również podnieść jakość życia seniora poprzez utrzymywanie go w aktywności. Ważne jest aby zgodnie z zaleceniami realizować program terapii, zwiększając jego intensywność a przez to i skuteczność. Ważne również, żeby jak najbardziej oddalić wizję afazji czy innych nieodwracalnych neurodegeneracji umysłowych – demencji.

W Senior Care trening pamięci naszych podopiecznych prowadzony jest systematycznie, praca z pamięcią krótkotrwałą, czy koncentracją uwagi przeplatany jest na przemiennie z praca w obszarze pamięci długotrwałej. Aktywność umysłowa utrzymana w jak najlepszej kondycji stanowi główny filar naszej działalności a połączona z elementami terapii zajęciowej tworzy niepowtarzalny system wsparcia naszych podopiecznych.