Przejście na emeryturę utratą statusu społecznego

Przejście na emeryturę utratą statusu społecznego

Przejście na emeryturę – utratą statusu społecznego

To niewątpliwie jeden z najistotniejszych momentów w życiu Seniora. Określany przez gerontologów jako „szok emerytalny” lub „gilotyna emerytalna”.
O ile jedni z niecierpliwością czekają na tą chwilę, aby móc wreszcie poświęcić więcej czasu rodzinie i swoim pasjom o tyle u drugich utrata wieloletniej pracy zawodowej może spowodować poważny kryzys. Wraz z nadejściem tego momentu pogarsza się sytuacja ekonomiczna, często też Senior traci pewien status społeczny.

Przejście na emeryturę – poczuciem utraty bezpieczeństwa

Ta nowa sytuacja jest zupełnie inna, niż kiedy praca zawodowa była główną formą aktywności społecznej. Poczucie utraty bezpieczeństwa, strach przed przyszłością na którą w mniemaniu osoby starszej nie ma ona wpływu to tylko niektóre symptomy. Seniorzy poniekąd czują się zawiedzeni i okradani z własnej przeszłości… Zagrożeniem staje się brak zaangażowania w zagospodarowanie wolnego czasu, czasem nawet pomimo istniejących chęci. Z przejściem na emeryturę wiąże się utrata statusu społecznego, prestiżu, poczucia przydatności. Powoduje to zmianę pełnionych ról społecznych a w konsekwencji utratę poczucia przydatności i bezużyteczność z punktu widzenia osoby starszej.

Przejście na emeryturę – niebezpieczne dla kondycji psychicznej

Wspomniane zdarzenia kryzysogenne w życiu Seniora mogą być niebezpieczne dla jego kondycji psychicznej. Bywa tak, że osoba starsza nie jest w stanie sama poradzić sobie z kryzysami, których zakresy często łączą się i przenikają. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, zrozumienie i integracja, to dla osób starszych zaspokojenie podstawowej potrzeby w ich życiu. Zadanie to spoczywa na rodzinie, odpowiednich służbach, na ogóle społeczeństwa, na nas – w końcu każdy z nas, prędzej czy później, też będzie Seniorem.