Neurobik – czyli trening umysłu

Neurobik – czyli trening umysłu

Neurobik – czyli trening umysłu

Drodzy Państwo. Czy Wasz Senior uprawia neurobik? Jeżeli nie to koniecznie należy wdrożyć MNEMOTECHNIKĘ. W Senior Care – wsparcie dla Seniora, bardzo często bazujemy na różnego rodzaju treningach umysłu. Są to różnorodne formy stymulacji ogólnej sprawności poznawczej człowieka. Mogą przyjmować formę ćwiczeń pamięciowych lub też różnych sposobów aktywizowania innych funkcji umysłu np. uwagi, szybkości reakcji, wyobraźni itp.

Zapobieganie przed chorobami neurodegeneracyjnymi

U wysoko funkcjonujących seniorów – czyli osób w dobrej formie, motywację do treningów może stanowić potrzeba zapobiegania ewentualnym chorobom neurodegeneracyjnymi oraz chęć pozostania jak najdłużej w dobrej formie. Seniorzy nisko funkcjonujący poznawczo ze stwierdzonymi deficytami – na takie ćwiczenia kierowani są przez instytucję lub lekarza.
W Senior Care do dyspozycji podopiecznych posiadamy akcesoria i sprzęt potrzebny do wspomagania pamięci u każdego Seniora, na różnych poziomach funkcjonowania poznawczego.

Nie czekajmy aż nasi Seniorzy osiągnął stan dysfunkcji poznawczej…