Najważniejsze działania psychologa

Najważniejsze działania psychologa

Przed psychologiem stoją szczególne wyzwania.

Przed psychologiem pracującym w jednostkach pomocy społecznej dla Seniorów, stoją szczególne wyzwania. Musi on mieć na uwadze, że podmiotem jego oddziaływań są
osoby znajdujące się zazwyczaj w trudnej sytuacji życiowej, a co więcej – sytuacji trwającej chronicznie. Niezależnie od typu domu, czy klubu podopieczni borykają się z różnymi trudnościami oraz ograniczeniami. Są to zarówno problemy zdrowotne, jak i emocjonalne, interpersonalne jak i rodzinne.

Najważniejsze działania psychologa

Najważniejszym działaniem psychologa jest udzielanie indywidualnego wsparcia psychicznego mieszkańcom domu, poprzez:

  • prowadzenie rozmów wspierających,
  • konsultacji, porad psychologicznych,
  • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego mieszkańców,
  • opracowywanie opinii psychologicznych,
  • notatek służbowych, prowadzenie obserwacji poszczególnych
  • osób oraz interakcji między mieszkańcami a także,
    pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i poszukiwanie środków zaradczych.