Filmoterapia co to takiego…?

Filmoterapia co to takiego…?

Filmoterapia co to takiego…?

Zacznijmy od tego, że dla większości z nas oglądanie filmów jest po prostu rozrywką, formą relaksu i odpoczynku. Często oglądając filmy śmiejemy się, płaczemy, przeżywamy problemy bohaterów filmu i razem z nimi przez te trudności przechodzimy. Niektórzy zarzucają twórcom filmów, że promują w swoich dziełach zachowania niewłaściwe, pochwalają przemoc, wzbudzają w młodych ludziach agresję wobec otoczenia.

Twórcy nurtu filmoterapii wychodzą, jednak z założenia, że skoro film może działać źle, to może również mieć właściwości lecznicze i modelować w ludziach również te właściwe zachowania. Widz identyfikując się z bohaterami, postrzega zdarzenia z filmu jako swoje własne doświadczenia.

Zaznaczyć trzeba, że z psychologicznego punktu widzenia, ważne jest to, że widz przetwarza informacje zawarte w filmie bardziej na poziomie emocji, niż intelektu. Pięknie obrazuje to fakt, że często łatwiej jest nam popłakać się na smutnym filmie, niż po prostu w życiu.

Może pomóc zrozumieć naturę problemu, pokazać mechanizmy i sposoby radzenia sobie z nim. Może dać nadzieję na pozytywne rozwiązanie. Daje możliwość obserwacji konkretnych sposobów radzenia sobie i wyboru najodpowiedniejszego, bez ryzyka negatywnych konsekwencji.