Estetoterapia- kultura i sztuka w oczach Seniora

Estetoterapia- kultura i sztuka w oczach Seniora

Estetoterapia- kultura i sztuka w oczach Seniora

Prowadzone w ramach neuroestetyki badania przeczą intuicyjnemu przekonaniu, że odbiór sztuki wymyka się poznaniu naukowemu. Wręcz przeciwnie… okazuje się, że odbiorem sztuki przez nasz umysł, podobnie jak innymi zjawiskami psychicznymi, rządzą pewne reguły, które – przynajmniej częściowo – jesteśmy w stanie wykryć i badać.
Co więcej, sztuka nie tylko wpływa na nas jako na jednostki, ale wręcz wywiera wielki wpływ na całą ludzkość. Odgrywa też dużą rolę w nawiązywaniu relacji.
Wspólne wycieczki do muzeów, spotkania w klubie seniora, prace plastyczne, czy też rozmowy na temat sztuki rozwijają umiejętności społeczne i dają poczucie przynależności do grupy.
To niezwykle ważne w przypadku seniorów, ponieważ osoby starsze często cierpią z powodu samotności i wykluczenia społecznego.
Seniorzy to grupa społeczna, która w większym stopniu narażona jest na izolację społeczną i samotność. Jak wynika z dotychczasowych badań, są to czynniki zwiększające m.in.:
  • ryzyko udaru,
  • chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • pogorszenia sprawności umysłowej czy przedwczesnej śmierci.

Estetoterapia, poprawia sprawność ruchową seniorów

Estetoterapia, poprawia sprawność ruchową seniorów, ponieważ zakłada nie tylko obcowanie ze sztuką w muzeach, ale również aktywność artystyczną, w tym malowanie, rysowanie, wyklejanie, haftowanie i inne formy plastyczne. Poprawia też sprawność psychiczną, ponieważ wymaga doświadczania i kontemplowania sztuki. Często łączy się z dyskusją na jej temat. Obcowanie ze sztuką jest wyzwaniem intelektualnym bez względu na wiek.