Działalność charytatywna Seniorów

Działalność charytatywna Seniorów

Działalność charytatywna Seniorów „Bo dając coś drugiemu, czynisz dobo sobie samemu.”

Przejście na emeryturę stanowi nowy etap w życiu każdego człowieka. Z jednej strony jest to czas na zasłużony odpoczynek po długich latach aktywności zawodowej. Z drugiej zaś nadmierna ilość czasu wolnego, co może stanowić problem. Zaangażowanie naszych Seniorów w wolontariat przynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest podtrzymanie aktywności społecznej, drugą zaś zadbanie o kondycję psychofizyczną starszej osoby.
Szczególnego znaczenia wolontariat nabiera w obliczu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ jakość życia Seniorów różni się od siebie… W tym wyjątkowym czasie nie każda starsza osoba może liczyć na wsparcie bliskich oraz zasiadać w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole.